top of page

Personvernerklæring

 

Personopplysninger

Jannickes Atelier er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Formål

Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og timehistorikk. Dette gjelder ved hendvendelser til oss via f.eks. kontaktskjema, online booking eller mail, og vi lagrer disse opplysninger for å administrere ditt kundeforhold, for å yte service og for å behandle og utføre dine timebestillinger og dine bestillinger av våre tjenester.

Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.

Vi kan utarbeide statistikk og kartlegge markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester, med anonyme opplysninger- uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

 

Oppbevaring av personvernopplysninger

Jannickes Atelier er bruker av Wix.com-plattformen. Wix.com gir oss den elektroniske plattformen som lar oss tilby/selge våre produkter og tjenester til deg. Dataene dine kan lagres gjennom Wix.coms datalagring, databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene. De lagrer dataene dine på sikre servere bak en brannmur.

Vi oppbevarer personopplysninger innenfor EU/EØS etter gjeldende lovverk.

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

Innsyn, Retting og Sletting

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Ta kontakt med Jannickes Atelier, så kan vi eksporterer dine data. Du kan også be om å få rettet eventuelle feil, slette eller anonymisere dine personopplysninger.

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson:

 

Jannickes Atelier

Telefonnummer: 40780055

E-postadresse: post@jannickes-atelier.no

Adresse: Prinsens Gate 46, 7011 Trondheim

bottom of page